Läsårsdata

Läsåret 2016/2017
 
Höstterminen 2016

• Skolstart med upprop torsdag 18 augusti
• Höstlov 31 oktober – 4 november (vecka 44)
• Terminsavslutning onsdag 21 december

Vårterminen 2017

• Tisdag 10 januari– terminens första dag, läsning enligt schemat
• Sportlov 27 februari – 3 mars (vecka 9)
• Påsklov 10 -14 april (vecka 15)
• Lov vid Kristi himmelfärdsdag 25-26 maj
• Skolavslutning fredag 9 juni

Studiedagar
Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning av lärare. Ofta används studiedagarna för att göra hela höstlovsveckan ledig.

Ansökan om ledighet

Det råder skolplikt vilket innebär att det är din skyldighet som vårdnadshavare att se till att ditt barn kommer till skolan varje dag och tar del av undervisningen. Vi ser helst att man inte begär ledigt för sitt barn under skoltid. Om det finns särskilda skäl kan rektor bevilja ledighet för kortare perioder. Blankett för ansökan om ledighet finns på skolans expedition. Blanketten fylls i, skrivs under av vårdnadshavare och lämnas till rektor i god tid innan man önskar vara ledig.

Dela:
Kategorier: