Kubprojektet ”Varje människa kan göra skillnad”

Kubprojektet ”Varje människa kan göra skillnad” består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige. Genom detta projekt får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Projektet pågår i hela Sverige och får avslutas i samband med 
Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Kungsträdgården . Detta år blir det den 1-3 september som alla kuberna kommer att vara i Kungsträdgården .

Kuberna står öppna för allmänheten att beskåda, med konstverk och installationer skapade av tusentals ungdomar som tolkat de mänskliga rättigheterna.

källa: raoulwallenberg.se/projekt/kubprojektet/

Det är andra året som Rinkebyskolan är med i projektet.Förra året blev vi tilldelad  att arbeta med den mänskliga rättigheten: "Rätten till frihet".

I år är det ”Rätten till ett tryggt liv”.

Kuben har nu kommit från Raoul Wallenberg Academy till Rinkebyskolan där några elever från år 7 år 8 och år 9 just nu arbetar för fullt med att inreda den. Eleverna fick skriva en ansökan om att vara med i kubprojektet.

Vi jobbar med kuben under elevens val lite SO och under mentorstid.

Dela:
Kategorier: