Skolledning

Skolledningen utgörs av Carina Rennermalm (rektor), Hans Ovsjö (biträdande rektor), Annica Pinton(biträdande rektor grundsärskola)

Rektor och biträdande rektorer finns på plats för besök vardagar mellan 9-15. Säkrast är att boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp.

Antal: 3