Till innehåll på sidan

Elevhälsa

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

Inledning

Rinkebyskolans viktigaste uppgift är lärande. Eleverna ska erbjudas de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten och uppnå målen i läroplanen. Personalen ska ge beröm, uppmuntran och positiv för-stärkning samt bygga bärande relationer till eleverna och följa rutiner för skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. Alla elever är allas ansvar. Vårdnadshavares medverkan är av stor betydelse för ett lyckosamt elevhälsoarbete och de ska därför få och ge regelbunden information om vad som händer deras barn i skolan.

Elevhälsoarbetet ska vara
• Förebyggande
• Hälsofrämjande
• Stödjande
• Inkluderande

- Här kan du läsa/hämta innehållsförteckningen i pdf-format

Dela:
Kategorier: