Entreprenöriellt lärande i världsklass

Knightecs och Rinkebyskolans samarbete innebär föreläsningar, studiebesök och projektuppgifter. Tanken med samarbetet är att elevernas intresse för teknik ska öka och att eleverna ska få en inblick i näringslivet. Och samarbetet är viktigt - både för Rinkebyskolan och för Knightec som företag.

Eleverna är vår framtid och för att de skall få upp ögonen för teknikrelaterande yrken kan de behöva inspiration från näringslivet. Ämnen som Matematik och NO/Teknik blir ofta abstrakta och eleverna har svårt att se nyttan med att vara bra på mer än procent och addition.

För Knightec innebär samarbetet också att man får stor kunskap om hur unga utlandsfödda människor tycker och tänker. Det är ett viktigt bidrag i Knightecs mål att nå en stor mångfald i företaget, både vad det gäller personer med utländsk bakgrund men också större andel kvinnor. Därför har Knightec långsiktiga mål med minst 25 % kvinnor och minst 15 % anställda av utländsk bakgrund i företaget. Projektgruppen på Knightec består av sex teknikkonsulter. Samarbetet är redan i full gång. I höstas besökte några i projektgruppen skolan och höll inspirationsföreläsningar för samtliga i årskurs 9 om vad en ingenjör gör och eleverna fick några tankenötter att knäcka. I januari har samtliga i klass 9 fått samma föreläsning. Nu öppnar Knightec kontoret i Stockholm för lektioner. Det kommer finnas arbetsstationer med olika uppgifter som eleverna ska lösa tillsammans. Uppgifterna har såklart en koppling till Knightecs huvudområde – produktutveckling. Avslutningsvis kommer en stipendieuppgift att presenteras där eleverna ska lösa ett riktigt case som Knightec tagit fram. Stipendieuppgiften kommer eleverna att få presentera för en jury bestående av personer från Knightec och Rinkebyskolan.

Knightecs VD Dimitris Gioulekas;
”Vår globala svenska industri kommer att möta en allt tuffare konkurrens från snabbväxande ekonomier. För att ha en chans i den konkurrensen kommer teknisk kompetens, social kompetens och en förmåga ta till sig nya kulturer och språk vara viktiga framgångsfaktorer för alla företagen i Sverige. Vårt samarbete med Rinkebyskolan visar att det går med små medel att uppnå stora saker. Med hjälp av engagerade kolleger har vi hållit föreläsningar, fungerat som mentorer, bjudit in till inspirationsdagar och kanske det viktigaste, hjälpt eleverna att knäcka några av de osynliga koder som finns i samhället. Vill man vara vinnare på f ramtidens marknad så måste man samarbeta med dem som är framtiden. Det gäller oss alla.”

Martin Malmberg, Rektor Rinkebyskolan

”Samarbetet med Knightec är ovärderligt för Rinkebyskolan. Riktiga ingenjörer vägleder och inspirerar eleverna i ett entreprenöriellt förhållningssätt på en arbetsplats utanför skolan. Att få möjlighet att flytta ut en del av undervisningen till ett företag gör att eleverna motiveras till ett ökat ansvarstagande och får en verklighetsbild av möjligheterna för sina studier. En annan vinst är att de även får kunskap och kännedom om möjligheter till framtida yrken och arbetsplatser. ”

Dimitris Gioulekas, VD Knightec
Martin Malmberg, Rektor Rinkebyskolan

Dela: