Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

Du kan anmäla ditt barn som frånvarande antingen via Stockholm Skolwebb, via SMS eller via APP. All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavaren före kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande.

- Guide för att anmäla frånvaro via App
- Guide för att anmäla frånvaro via SMS-tjänst

Dela: