Till innehåll på sidan

Grundsärskola

I Rinkebyskolans organisation ingår grundsärskola med både en klass på högstadiet med ca: 9 elever som läser med inriktning ämnen och tre klasser med inriktning ämnesområden med ca: 20 elever. Eleverna i grundsärskolan och grundskolan har olika kursplaner men har i övrigt arbetat efter skolans gemensamma styrdokument . Eleverna med inriktning ämnesområden har erbjudits fritidsverksamhet/korttidstillsyn. I dessa klasser har vi arbetat med TBA(tillämpad beteendeanalys). Arbetet i varje klass leds av en lärare/ specialpedagog.

Dela: