Till innehåll på sidan

Kollektiv Olycksfallsförsäkring för elever

Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, boende i familjehem m.fl.
Försäkringen ersätter läkekostnader, invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Den täcker inte kostnader eller skador till följd av sjukdom.

Skadeanmälan

Skadorna handläggs av S:t Erik Försäkrings skaderegleringskonsult Crawford & Co.
Vid frågor om skador, kontakta Crawford & Co: 08-508 299 26 eller sterik.olycksfall@crawco.se

Det är vårdnadshavare eller den skadade själv som anmäler den inträffade skadan till Crawford & Co via skadeanmälningsblanketten

Dela:
Kategorier: