Till innehåll på sidan

Läsårsdata

Information om läsåret 2019/2020 alla skoldagar och lov.

 

 

Höstterminen 2019

Höstterminens första dag: 19 augusti
Höstlov: 28 oktober–1 november *
Höstterminens sista dag 19 december

 

Vårterminen 2020

Vårterminens första dag: 9 januari
Sportlov (vecka 9): 24–28 februari
Påsklov (vecka 15): 6–9 april
Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 22 maj
Läsåret slutar: 9 juni

Studiedagar
Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning av lärare. Ofta används studiedagarna för att göra hela höstlovsveckan ledig.

Ansökan om ledighet

Det råder skolplikt vilket innebär att det är din skyldighet som vårdnadshavare att se till att ditt barn kommer till skolan varje dag och tar del av undervisningen. Vi ser helst att man inte begär ledigt för sitt barn under skoltid. Om det finns särskilda skäl kan rektor bevilja ledighet för kortare perioder. Blankett för ansökan om ledighet finns på skolans expedition. Blanketten fylls i, skrivs under av vårdnadshavare och lämnas till rektor i god tid innan man önskar vara ledig.

Dela:
Kategorier: