Läsårsdata

Läsåret 2017/2018
 
Höstterminen 2017
Läsåret börjar: 16 augusti
Lov: 2-3 november
Terminens sista dag: 21 december

 

Vårterminen 2018
Vårterminens första dag: 10 januari
Sportlov (vecka 9): 26 februari-2 mars
Påsklov (vecka 14): 3-6 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 11 maj
Läsåret slutar: 8 juni

Studiedagar
Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning av lärare. Ofta används studiedagarna för att göra hela höstlovsveckan ledig.

Ansökan om ledighet

Det råder skolplikt vilket innebär att det är din skyldighet som vårdnadshavare att se till att ditt barn kommer till skolan varje dag och tar del av undervisningen. Vi ser helst att man inte begär ledigt för sitt barn under skoltid. Om det finns särskilda skäl kan rektor bevilja ledighet för kortare perioder. Blankett för ansökan om ledighet finns på skolans expedition. Blanketten fylls i, skrivs under av vårdnadshavare och lämnas till rektor i god tid innan man önskar vara ledig.

Dela:
Kategorier: