Till innehåll på sidan

Made by Rinkeby

En länk mellan skola – arbetsliv och akademi

Skola-näringslivskontakter och ett entreprenöriellt förhållningssätt framhålls som framgångsrika strategier för att öka elevernas studiemotivation och därmed påverka resultaten i positiv riktning. Entreprenörskap och starka band mellan utbildning och arbetsliv framhålls också i den nya läroplanen som viktiga delar i elevernas lärande.

Rinkebyskolan arbetar med entreprenörskap i skolan. Vi ser entreprenörskap i skolan som ett förhållningssätt som ska genomsyra all verksamhet. Skolan arbetar praktiskt med kreativitet, problemlösning, företagande med eleverna.

Rinkebyskolan strävar efter att utvidga skolans kontaktytor. Vi vill gå i framkant för ett modernt synsätt där elevernas engagemang och intresse tas till vara, stimuleras och där utåtriktade kontakter med arbetsliv och högskola är nödvändiga. Precis som Skolverket anser vi att entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om eget företagande. Det handlar om att bejaka och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende.

Dela: