FRIHET

Vad är frihet för dig? "Frihet är som syre, som den upplysta himlen, frihet är en korridor mot lyckan, den är musiken som öppnar mitt hjärta." Så löd några av svaren när ungdomar i Rinkeby fick frågan. Många av dem har erfarenhet av krig och flykt och av att få sin frihet beskuren.

Boken Frihet 2016 är skriven och fotograferad under ett år av femtio ungdomar från Rinkeby i samverkan med författaren Gunilla Lundgren och fotografen Per Englund. Men bokens historia är tjugofem år. 1991 var Gunilla Lundgren handledare i skrivprojekt i Rinkeby, Tensta och Hjällbo i Göteborg. Hon frågade ungdomarna vad de tyckte var viktigt, och "frihet" var nästan alltid en del av svaret. Arbetet då resulterade i boken Frihet!? där 42 unga som talar 24 språk medverkade.

Tanken var nu att diskutera samma fråga med dagens elever och för att få en bild av deras relation till frihetsbegreppet och se vad som förändrats sidan 1991. Här finns likheter som längtan efter att bli accepterad som den man är. Men också olikheter: fler barn i dag har upplevt krig och flykt än för tjugofem år sedan och fler är rädda för terrorism. En annan skillnad är att många fler flickor i dag kräver jämställdhet och respekt.

Denna gång har ungdomarna också kunnat behandla ämnet i bild och objekt. Deras egna mobilbilder ackompanjerar texterna i boken; här har fotografen Per Englund varit rådgivare. Under hösten valdes elever från årets niondeklasser i Rinkebyskolan ut av lärarna i de estetiska ämnena samt svenska för att arbeta med temat frihet i konstform. Stockholm konst engagerade konstnärerna Astrid Linnér, Joakim Ojanen och Pia Sandström för att vägleda eleverna när det gällde att utveckla idéerna till faktiska objekt. 21 ungdomar deltog i konstprojektet och deras verk visades i skulpturhallen på Liljevalchs.

Frihet

Klicka här för att se filmen

Med vänlig hälsning

Martin Malmberg
Utbildningsförvaltningen
Rektor Rinkebyskolan

Dela: