Till innehåll på sidan

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE CORONA!!!

Fjärrundervisning för grundskolan åk 7-9 från 14 december fram till julavslutningen 18 december.

Fredag 11 december gick smittskyddsläkaren i Region Stockholm ut med nya rekommendationer. Detta innebär att elever i årskurs 7 - 9 på Rinkebyskolan behöver ha fjärrundervisning (undervisas digitalt i hemmet av lärare i skolan) från 14 december fram till julavslutningen 18 december. Det gäller alla högstadieelever i kommunerna inom Stockholms län.

Syftet är att fler personer ska stanna hemma och minska smittspridningen av coronaviruset.

Vi räknar med att vara igång med distansundervisningen redan på måndag 14 december kl 10:00. Innan kl 10:00 behöver alla elever komma till skolan och hämta allt material från sina skåp.

All personal kommer att vara i skolan, precis som vanligt.

Undervisningen kommer att gå till såhär:

  • Eleverna följer schemat precis som vanligt. Lektionerna finns i elevernas outlookkalendrar och där finns länkar till digitala lektioner som lärarna håller i.
  • Står lektion i matematik loggar eleven in på lektion skapad av matematiklärare och så vidare.
  • Läraren leder lektionen från klassrummet, precis som vanligt, och tar närvaron digitalt.
  • Elever som behöver stöd kan fortfarande komma till skolan och få stöd av lärare och specialpedagoger.
  • Skolan erbjuder lunch i matsalen enligt schema, precis som vanligt.
  • Elever som inte frånvaroanmäls av vårdnadshavare förväntas delta på varje lektion. All annan frånvaro bedöms som ogiltig, precis som vanligt.
  • På fredag kommer vi att dela ut betygen, precis som vanligt, men vi gör det digitalt och sedan får elever hämta ut original på skolan i januari.

Vi ber om er förståelse i en tid med snabba omställningar. Vi ber er också att göra allt ni kan för att hjälpa era barn att komma igång med sina lektioner digitalt hemma. Får ni det inte att fungera ber jag er skicka era barn till skolan, så får vi hjälpa dem att komma igång. Vi behöver framför allt er hjälp med att se till att era barn är hemma under skoldagen och att de är med på alla lektioner.

Stort tack för ert samarbete! 

Observera att elever i grundsärskolans klass 6-9D, F-9G och 6-9H har skola precis som vanligt, med fritids och KTT om det är bokat!!!

Vänliga hälsningar

Martin Malmberg, rektor Rinkebyskolan

Dela: