Till innehåll på sidan

Om skolan

Rinkebyskolan är en kommunal grundskola i Stockholms stad.

Rinkebyskolans erbjuder grundskola åk 7 – 9 samt grundsärskola med inriktning ämnen årskurs 6-9 och ämnesområden åk F – 9.

Rinkebyskolans viktigaste uppgift är lärande. Eleverna ska erbjudas de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten och uppnå målen i läroplanen. En viktig del är att våra elever känner trygghet, studiero och lust till lärande i skolan. Skoldagen ska präglas av tydlig struktur, höga förväntningar och ett genomtänkt och varierat innehåll. Elevernas intressen ska tas till vara och erfarenheter och kunskaper utvidgas och utmanas. Den mångfald som elevernas och personalens olika språkliga, religiösa och kulturella bakgrunder representerar är en tillgång för skolan och erbjuder unika möjligheter att utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Rinkebyskolan är en kommunal grundskola i Stockholms stad.