Till innehåll på sidan

Organisation

Grundskola7-9 och Grundsärskola 7-9

Skolan är organiserad i sex arbetslag: AL7, AL8, AL9, ALspec,  ALgrundsär och AL Adm/IT Skolledningen består rektor och två biträdande rektorer. Skolan har två särskilda undervisningsgrupper. En mottagningsgrupp för elever som är nyanlända i Sverige och en grupp för elever med långsam inlärning.

Grundsärskolan består av en klass på högstadiet som läser med inriktning ämnen och en klass med inriktning ämnesområden. Eleverna med inriktning ämnesområden erbjuds KTT - fritidsverksamhet/korttidstillsyn som ansöks via LSS. Grundsärskolan arbetar med TBA(tillämpad beteendeanalys). Arbetet i varje klass leds av en lärare/ specialpedagog.

Dela: