Skolledning

Skolledningen utgörs av Annica Pinton, vik. rektor och Hans Ovsjö, bitr. rektor

Rektor och biträdande rektorer finns på plats för besök vardagar mellan 9-15. Säkrast är att boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp.

Antal: 2