Till innehåll på sidan

Särskilt stöd

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    Du kan anmäla ditt barn som frånvarande antingen via Stockholm Skolwebb, via SMS eller via APP. All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavaren före kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande.

    Kategorier: