Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 8

 • Kollektiv Olycksfallsförsäkring för elever

  Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, boende i familjehem m.fl.
  Försäkringen ersätter läkekostnader, invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Den täcker inte kostnader eller skador till följd av sjukdom.

 • Frånvaroanmälan

  Du kan anmäla ditt barn som frånvarande antingen via Stockholm Skolwebb, via SMS eller via APP. All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavaren före kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande.

  Kategorier:
 • Elevråd

  Rinkebyskolans elevråd består av elever från skolans samtliga klasser

 • Elevhälsa

  ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

  Inledning

 • Läxhjälp

  Rinkebyskolan har läxhjälp 4 kvällar i veckan.

 • Elever/vårdnadshavare

  Här ska du som elev eller vårdnadshavare hitta information rörande den dagliga verksamheten på skolan

  Saknar du någon typ av information är du alltid välkommen att höra av dig med synpunkter och idéer.

 • Om skolan

  Rinkebyskolans erbjuder grundskola åk 7 – 9 samt grundsärskola med inriktning ämnen årskurs 6-9 och ämnesområden åk F – 9.

 • Varför välja vår skola

  Detta textstycke är en ingress. För att formatera till ingress, markera och välj blockstil: "Ingress". Ingressen formateras då enligt förutbestämt manér.