Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete

Rinkebyskolan ska vara en trygg arbetsplats.
Trygghetsarbetet  utgår från skolans likabehandlingsplan.
Ytterst ansvarig för trygghetsarbetet på skolan är rektor, men alla som arbetar på skolan har ett ansvar för att ingen blir diskriminerad eller blir utsatt för kränkande behandling på skolan och ska agera enligt likabehandlingsplanen om de får kännedom om diskriminering eller kränkande behandling. 
Elevrådet och varje enskild elev är också delaktiga i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Elevrådsrepresentanterna ska var positiva förebilder för sina klasskamrater. Alla elever ska känna till att om de själva, eller någon annan, blir diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling ska de vända sig till en vuxen och anmäla det.

Dela:
Kategorier: